Vyhledávání

Obsah stránky

Sdělení Okresního soudu v Hodoníně k řízením o péči o nezletilé děti

středa, 12. prosinec 2018 // ÚŘAD INFORMUJE

Text // Násedlovice


Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1.9.2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém řízení, konkrétně
v řízeních, týkajících se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nimi. V souvislosti s tím žádá soud
všechny rodiče, podávající k soudu návrh na úpravu těchto záležitostí, aby:

1/ V návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon) na oba rodiče.


2/ Počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude soud oba rodiče telefonicky kontaktovat a dohodne s nimi další postup.


Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině případů k významnému zkrácení doby trvání řízení, je proto i
v zájmu samotných rodičů a jejich dětí. Všem rodičům za jejich respektování soud předem děkuje.