Vyhledávání

Obsah stránky

Ukliďme Česko a Násedlováček

V sobotu 15.9.2018 se Násedlováček zapojil do akce Ukliďme Česko a posbíral odpadky na cestě od myslivny ke kulturnímu domu.