Vyhledávání

Obsah stránky

Vyhlášení soutěže Vesnice roku

Dne 22.7. proběhlo v Kostelci vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku v rámci Jihomoravského kraje. Naše obec získala Mimořádné ocenění za péči o krajinu, výsadbu lesa, realizaci protierozních opatření, obnovu polních cest ve spolupráci se zemědělskými subjekty a spolky. Dále jsme získali třetí místo v soutěži tradiční pokrm Jihomoravský krajáč za kynuté beleše.