Vyhledávání

Obsah stránky

2022

Mikuláš

Mikuláš

(11 fotek)

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

(5 fotek)

Spolek Násedlováček zaštítil tradiční podzimní úklidovou akci.

Vyhlášení soutěže Vesnice roku

Vyhlášení soutěže Vesnice roku

(11 fotek)

Dne 22.7. proběhlo v Kostelci vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku v rámci Jihomoravského kraje. Naše obec získala Mimořádné ocenění za péči o krajinu, výsadbu lesa, realizaci protierozních opatření, obnovu polních cest ve spolupráci se zemědělskými subjekty a spolky. Dále jsme získali třetí místo v soutěži tradiční pokrm Jihomoravský krajáč za kynuté beleše.

Krojovaná letní noc

Krojovaná letní noc

(14 fotek)

Dne 18.6. proběhla jako náhrada za krojovaný ples Letní krojovaná noc. Místní chasa a děti a chasa z okolních obcí se postarali o předtančení Moravské besedy. K tanci a poslechu hrála Slovácká hudba Romana Horňáčka.

 Festival Zdola Ponickýho mlyna

Festival Zdola Ponickýho mlyna

(9 fotek)

Folkorní soubor Násedlováček reprezentoval naše tradice na folklorním festivalu Zdola Ponickýho mlyna na Slovensku.

Oslava 110 let od založení Včelařského spolku

Oslava 110 let od založení Včelařského spolku

(15 fotek)

Oslavy probíhaly u Včelařského domu. Celoděnní bohatý program si užili všichni návštěvníci.

Dětský den s maškarním

Dětský den s maškarním

(6 fotek)

V neděli 12.6. jsme oslavili Den dětí. Pro děti byl připraven soutěžní a zábavný program, skákací hrad, diskotéka a bohatá tombola.

Oslavy 700 let v Žarošicích

Oslavy 700 let v Žarošicích

(9 fotek)

Dne 11.6. se konaly velké oslavy výročí 700 let od první písemné zmínky o Žarošicích. Z Násedlovic přijely tančit Moravskou besedu tři kolečka místní chasy a dětí.

Vesnice roku

Vesnice roku

(3 fotek)

Dne 8.6. navštívila naši olbec komise soutěže Vesnice roku. Ve dvou hodninách jsme představili úspěšně dokončené projekty v obci a v prezentaci představili činnost spolků. K občerstvení jsme členům komise nabídli čerstvé beleše, připravené na kamnech před sýpkou, za které jsme získali třetí místo v soutěži tradičních pokrmů. Naše obec dále získala diplom za obnovu polní cesty s výsadbou a spolupráci se zemědělským subjektem při vysazení lesa.

Víkend památkových domků

Víkend památkových domků

(7 fotek)

V rámci již tradiční akce byla v Násedlovicích pro zájemce otevřena  sýpka.

TJ Moravia Násedlovice

TJ Moravia Násedlovice

(6 fotek)

 V neděli 5.6. proběhlo poslední domácí utkání s TJ Bohuslavice a společná oslava postupu do okresního přeboru. Mladší žáci sehráli utkání s TJ KEN Veselí nad Moravou.

Brigády ve Včelařském domě

Brigády ve Včelařském domě

(14 fotek)

Ve dnech 14. a 21.5. proběhly brigády ve Včelařském domě. Proběhly drobné zednické úpravy uvnitř domu, na dvoře se bagrovalo a stavěla se velká pergola. Společně jsem také dali nový nátěr dřevěným oknům. Všem pomocníkům děkujeme.

Kytička pro maminku

Kytička pro maminku

(27 fotek)

V neděli 8. května jsme oslavili Den matek. Vystoupily děti Z MŠ Násedlovice, ZŠ Žarošice a soubory Šohajíček a Násedlováček.

Okrsková soutěž mladých hasičů

Okrsková soutěž mladých hasičů

(6 fotek)

Družstva Násedlovic - starší žáci 2. místo, dorost 1. místo. Gratulujeme.

TJ Moravia Násedlovice

TJ Moravia Násedlovice

(3 fotek)

Utkání mladších žáků společného družstva Násedlovic a Nenkovic s družstvem z Vnorov.

Oslavenkyně Miroslava Laštůvková

Oslavenkyně Miroslava Laštůvková

(1 fotek)

Naše občanka paní Miroslava Laštůvková oslavila krásné 90. narozeniny.

Čarodějnice

Čarodějnice

(12 fotek)

Ukliďme Násedlovice

Ukliďme Násedlovice

(4 fotek)

Jako již tradičně jsme se zapojili do úklidové akce Ukliďme Česko.

Výuka češtiny

Výuka češtiny

(3 fotek)

Dne 20.4. začala výuka češtiny pro ukrajinské maminky. Výuky se ujala paní Zdenka Lesovská z Dambořic.

Přátelské setkání s ukrajinskými rodinami

Přátelské setkání s ukrajinskými rodinami

(15 fotek)

V sobotu 9.4. jsme v areálu Ve dvoře uspořádali setkání s ukrajinskými rodinami spojené s velikonoční dílničkou. Děti si užily projížďku na koních, kteří přijeli ze Dvora Karlov. Na akci přijeli i ukrajinské rodiny z Dvora Karlov a Věteřova. Počasí bylo chladné a tak se všichni rádi přemístlili do tepla k horkému čaji, občerstvení a vyrobili si krásné velikonoční dekorace.

Velikonoční výzdoba

Velikonoční výzdoba

(4 fotek)

Děkujeme všem, kteří se zapojili do naší výzvy a pomohli nám s velikonoční výzdobou truhlíků na budově OÚ Násedlovice.

Nástup ukrajinských dětí do MŠ Násedlovice

Nástup ukrajinských dětí do MŠ Násedlovice

(6 fotek)

V pondělí 4.4. nastoupily do MŠ Násedlovice dvě ukrajinské děti. Ostatní děti je pěkně přijaly mezi sebe.

Přednáška S Heffronem domů

Přednáška S Heffronem domů

(6 fotek)

V pátek 1.4. proběhla v muzeu Násedlovice přednáška S Heffronem domů. O transportech československých legionářů z Vladivostoku do vlasti přednášel Mgr. František Trávníček. Přednášku doplnila ochutnávka několika druhů rumu Heffron.

Exkurze žáků druhé třídy ZŠ Žarošice do knihovny a muzea

Exkurze žáků druhé třídy ZŠ Žarošice do knihovny a muzea

(6 fotek)

V pátek 1. dubna navštívili žáci druhé třídy ZŠ Žarošice knihovnu a muzeum.

Exkurze čtvrté a páté třídy ZŠ Žarošice v knihovně a muzeu

Exkurze čtvrté a páté třídy ZŠ Žarošice v knihovně a muzeu

(6 fotek)

V pátek 1. dubna jsme přivítali v knihovně a muzeu žáky čtvrté a páté třídy ze Žarošic.

Jarní výzdoba truhlíků

Jarní výzdoba truhlíků

(1 fotek)

Děkujeme paní Evě Hubáčkové za krásnou výzdobu truhlíků na oknech budovy Obecního úřadu.

Keramika

Keramika

(7 fotek)

Ve středu 30.3. proběhla druhá keramická dílnička.

Návštěva dětí z MŠ Násedlovice v knihovně a muzeu

Návštěva dětí z MŠ Násedlovice v knihovně a muzeu

(9 fotek)

Dne 29. března navštívily děti a paní učitelky z MŠ Násedlovice knihovnu a muzem Násedlovice.

Den učitelů

Den učitelů

(1 fotek)

28. března, na výročí narození Jana Amose Komenského,  se slaví Den učitelů. Na naše paní učitelky jsme pamatovali kytičkou.

Nástup ukrajinských dětí do ZŠ Žarošice

Nástup ukrajinských dětí do ZŠ Žarošice

(9 fotek)

Dne 17.3.2022 nastoupilo 6 dětí z Ukrajiny do ZŠ Žarošice. 5 dětí je ubytovaných v Násedlovicích, 1 v Karlíně. Děkujeme všem pracovníkům školy i dětem za hezké přijetí.

Keramická dílna

Keramická dílna

(9 fotek)

Ve středu 9.3. proběhla první z několika naplánovaných keramických dílniček s paní Věrou Švábovou. Téma bylo velikonoční výzdoba.

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen

(6 fotek)

Ukrajinským maminkám jsme předali drobné dárky k MDŽ. Primulky v květináči a taška plná kosmetiky je potěšila.

Vyřizování víz

Vyřizování víz

(9 fotek)

Dne 7.3. jsme se s maminkami a dětmi vypravili do Brna vyřídit přihlášení, víza a zdravotní pojištění. Vše proběhlo v pořádku a docela rychle. Všichni v centru byli ochotní a příjemní.

Potravinová sbírka na Ukrajinu

Potravinová sbírka na Ukrajinu

(3 fotek)

Dne 4.3. jsme narychlo uspořádali sbírku trvanlivých potravin určenou na Ukrajinu. Všem dárcům děkujeme za pomoc.

Ubytovna pro maminky a děti z Ukrajiny

Ubytovna pro maminky a děti z Ukrajiny

(12 fotek)

Ubytovna Ve dvoře připravená pro maminky s dětmi z Ukrajiny. Za postýlky, vaničky a další vybavení děkujeme dárcům z Násedlovic i okolních obcí. Velké poděkování patří také vedení okolních obcí, které pomohlo s nákupem pračky, sušičky, žehliček a dalších potřebných věcí.

Zabijačka Mikroregionu Ždánicko

Zabijačka Mikroregionu Ždánicko

(6 fotek)

Dne 25.2. proběhla Ve dvoře tradiční zabijačka Mikroregionu Ždánicko.

Ostatkové pečení

Ostatkové pečení

(9 fotek)

Dne 22.2. proběhlo Ve dvoře pečení ostatkových dobrot - milostí a koblih.

Vynášení máje

Vynášení máje

(9 fotek)

Dne 19.2. proběhlo v sále KD opožděné vynášení máje.

Výroční schůze včelařů

Výroční schůze včelařů

(6 fotek)

Dne 13.2. proběhla ve Včelařském domě v Násedlovicích výroční schůze včelařů.

Výroční schůze zahrádkáři

Výroční schůze zahrádkáři

(3 fotek)

Dne 12. února proběhla výroční schůze zahrádkářů.

Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba

(9 fotek)

Dne 11.2.2022 proběhla v kostele sv. Martina ekumenická bohoslužba.

Výroční schůze hasiči

Výroční schůze hasiči

(14 fotek)

Dne 15.1.2022 proběhla výroční schůze SDH Násedlovice. Starostka obce předala hasičům pamětní stuhy ke 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Násedlovicích.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

(11 fotek)

V sobotu 8. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Moc děkujeme všem, kteří jste přispěli. Celkem se vybralo rekordních 36 698 Kč. Také děkujeme všem Tříkrálovým skupinkám dětí a mládeže, které s písní obcházely obec.

Ochutnávka vín

Ochutnávka vín

(4 fotek)

Český zahrádkářský svaz uspořádal v pátek 7. ledna ochutnávku vín místních vinařů.