Vyhledávání

Obsah stránky

 

Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro obec Násedlovice

Obec Násedlovice realizuje v letech 2016-2017 projekt s názvem "Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro pbec Násedlovice", jehož cílem je modernizace techniky i morálně zastaralé techniky, s kvalitativně vyššími parametry a v souladu s platnými právními normami. Smyslem je posílit připravenost jednotky SDH Násedlovice pro řešení rizik a případných katastrof vyplývajících z extremního sucha.

Projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím IROP.