Vyhledávání

Obsah stránky

Zastupitelstvo a kontakty

Změna č.1 ve složení zastupitelstva obce Násedlovice: Dne 12.10.2018 předal nově zvolený člen zastupitelstva obce písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce pan Ing. Zdeněk Hrdlička. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce nastupuje na uprázdněný mandát dnem 13.10.2018 první náhradník, kterým je pan Věroslav Svoboda.

Změna č.2 ve složení zastupitelstva obce Násedlovice: Dne 14.1.2019 předal zvolený člen zastupitelstva obce písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce a člena finančního výboru pan Ing. Petr Mokrý. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce nastupuje na uprázdněný mandát dnem 15.1.2019 další náhradník, kterým je pan Petr Dobeš.

Změna č.3 ve složení zastupitelstva obce Násedlovice: Dne 23.1.2019 předal zvolený člen zastupitelstva obce písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce pan Petr Dobeš. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce nastupuje na uprázdněný mandát dnem 24.1.2019 další náhradník, kterým je pan Zdeněk Blahutka.

Změna č.4 ve složení zastupitelstva obce Násedlovice: Dne 24.1.2019 předal zvolený člen zastupitelstva obce písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce pan Zdeněk Blahutka. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce nastupuje na uprázdněný mandát dnem 25.1.2019 další náhradník, kterým je pan Lukáš Kučera.

Změna č.1 ve složení kulturně-sportovní komise obce Násedlovice: Dne 23.1.2019 předala členka kulturně-sportovní komise paní Barbora Stávková písemnou rezignaci na člena kulturně-sportovní komise.

Změna č.2 ve složení kulturně-sportovní komise obce Násedlovice: Dne 24.1.2019 předal zvolený předseda kulturně-sportovní komise písemnou rezignaci na předsedu kulturně-sportovní komise pan František Blahutka.

Změna č.6 ve složení zastupitelstva obce Násedlovice: Dne 25.1.2019 předal zvolený člen zastupitelstva obce písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce pan Lukáš Kučera. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce nastupuje na uprázdněný mandát dnem 26.1.2019 další náhradník, kterým je pan Luboš Sladký.

Změna č.7 ve složení zastupitelstva obce Násedlovice: Dne 29.1.2019 předal zvolený člen zastupitelstva obce písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce pan Luboš Sladký. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce nastupuje na uprázdněný mandát dnem 30.1.2019 další náhradník, kterým je pan David Svatoň.

Změna č.8 ve složení zastupitelstva obce Násedlovice: Dne 30.1.2019 předal zvolený člen zastupitelstva obce písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce pan David Svatoň. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce nastupuje na uprázdněný mandát dnem 31.1.2019 další náhradník, kterým je pan Josef Pilát.

Změna č.9 ve složení zastupitelstva obce Násedlovice: Dne 31.1.2019 předal zvolený člen zastupitelstva obce písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce pan Josef Pilát. Na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce nastupuje na uprázdněný mandát dnem 1.2.2019 další náhradník, kterým je pan Petr Jankůj.

Změna č.10 ve složení zastupitelstva obce Násedlovice: Dne 1.2.2019 předal zvolený člen zastupitelstva obce písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce pan Petr Jankůj. Na uprázdněný mandát již nemá kdo nastoupit. Zastupitelstvo obce Násedlovice má od 2.2.2019 pouze 8 členů.

Vlasta Mokrá

Vlasta Mokrá

starostka

mob: 602 522 805
mail: starostka@obecnasedlovice.cz
František Večeřa

František Večeřa

místostarosta

mob: 725 832 706
Vojtěch Kopeček

Vojtěch Kopeček

zastupitel, předseda kontrolního výboru

Věroslav Svoboda

Věroslav Svoboda

zastupitel, člen kontrolního výboru

Josef Lojan

Josef Lojan

zastupitel, předseda finančního výboru

Václav Poláček

Václav Poláček

zastupitel, člen kontrolního výboru

Tomasz Zegota

Tomasz Zegota

zastupitel, předseda kulturně-sportovní komise

František Blahutka

František Blahutka

zastupitel, člen finančního výboru

Marta Blahová

Marta Blahová

pokladna, evidence obyvatel, ověřování, Czech point

mob: 724 056 166
mail: ucetni@obecnasedlovice.cz
Ing. Hana Bravencová

Ing. Hana Bravencová

podatelna, web. stránky, poplatky, pohřebnictví, ověřování, Czech point, správce muzea a galerie, pošta partner

mob: 724 056 091
mail: podatelna@obecnasedlovice.cz
Ivana Matulová

Ivana Matulová

Pošta PARTNER, poplatky, Czech point, ověřování

tel: 518 631 979
mail: posta@obecnasedlovice.cz
Marie Dobešová

Marie Dobešová

knihovnice

mob: 776 055 574
mail: knihovnanasedlovice@seznam.cz
Věra Žilková

Věra Žilková

správce KD

mob: 776 375 550
Václav Moleš

Václav Moleš

údržbář

mob: 602 384 924
Roman Ondrášek

Roman Ondrášek

údržbář

Rudolf Janusicza

Rudolf Janusicza

správce víceúčelového sportoviště

mob: 607 709 031
Ing.arch. Petra Kollárová

Ing.arch. Petra Kollárová

člen kontrolního výboru

Michal Klimek

Michal Klimek

člen kontrolního výboru

Mgr. František Hanák

Mgr. František Hanák

člen finančního výboru

Ing. Zdeněk Hrdlička

Ing. Zdeněk Hrdlička

člen finančního výboru

Ladislav Rücker

Ladislav Rücker

člen finančního výboru

Klára Šurýnová

Klára Šurýnová

člen kulturně-sportovní komise

Květoslava Janásková

Květoslava Janásková

člen kulturně-sportovní komise

Ludmila Jankůjová

Ludmila Jankůjová

člen kulturně-sportovní komise

Luboš Sladký

Luboš Sladký

člen kulturně-sportovní komise

Důležité odkazy