Vyhledávání

Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Zpravodaj obce

Název Soubor Velikost
Zpravodaj 1970 pdf pdf 11 MB
Zpravodaj 1997 pdf pdf 9 MB
Zpravodaj 1998 pdf pdf 11 MB
Zpravodaj 1999 pdf pdf 10 MB
Zpravodaj 2000 pdf pdf 13 MB
Zpravodaj 2010 pdf pdf 3 MB
Zpravodaj polovina roku 2010 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj 2011 pdf pdf 3 MB
Zpravodaj 2012 pdf pdf 3 MB
Zpravodaj 2013 pdf pdf 6 MB
Zpravodaj 2014 pdf pdf 4 MB
Zpravodaj 2015 pdf pdf 3 MB
Zpravodaj 2016 pdf pdf 6 MB
Zpravodaj 2017 pdf pdf 5 MB
Zpravodaj polovina roku 2018 pdf pdf 6 MB
Zpravodaj 2018 pdf pdf 6 MB
Zpravodaj polovina roku 2019 pdf pdf 4 MB
Zpravodaj 2019 pdf pdf 5 MB
Zpravodaj 2020 pdf pdf 10 MB
Zpravodaj 2021 pdf pdf 11 MB
Zpravodaj 2022 pdf pdf 9 MB
Zpravodaj 2023 pdf pdf 9 MB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Registrace k poplatku - komunální odpad doc doc 32 kB
Registrace k poplatku - komunální odpad rekreační objekt doc doc 27 kB
Žádost o kácení dřevin pdf pdf 17 kB
Ohlášení narození doc doc 26 kB
Změna odhlášení doc doc 30 kB
Změna přihlášení doc doc 26 kB
Změna úmrtí doc doc 26 kB
Vyúčtování dotace od obce doc doc 41 kB
Žádost o poskytnutí dotace (podpory) - spolky (podání do 31.10. předcházejícího roku) doc doc 40 kB
Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o majetku a závazcích pdf pdf 24 kB
Příloha k žádosti o dotaci: Přehled o příjmech a výdajích pdf pdf 25 kB
Přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů pdf pdf 160 kB
Odhlášení držení psa pdf pdf 210 kB

Poskytování informací dle z.106/99 Sb

Název Soubor Velikost
Informace k zákonu 106/1990 Sb. pdf pdf 925 kB

Program rozvoje obce

Název Soubor Velikost
Program rozvoje obce Násedlovice doc doc 4 MB

Dokumenty obce

Název Soubor Velikost
Manipulační řád rybníku pdf pdf 6 MB
Provozní řád víceúčelového sportoviště Násedlovice pdf pdf 594 kB
Informace - optický kabel pdf pdf 977 kB

Smlouvy

Název Soubor Velikost
Smlouva o dílo (stavební část MŠ) pdf pdf 31 MB
Dodatek č.1 (stavební úpravy MŠ) pdf pdf 4 MB
Kupní smlouva (nábytek MŠ) pdf pdf 3 MB
Kupní smlouva (zeleň MŠ) pdf pdf 3 MB
Dodatek č.2 (stavební úpravy MŠ) pdf pdf 10 MB
Dodatek č.3 (stavební úpravy MŠ) pdf pdf 4 MB
Dodatek č.1 (nábytek MŠ) pdf pdf 2 MB
Dodatek č.1 (zeleň MŠ) pdf pdf 1 MB
Změnové listy (nábytek MŠ) pdf pdf 275 kB
Změnové listy (zeleň MŠ) pdf pdf 103 kB
Změnové listy k dod.č.1 (stavební úpravy MŠ) pdf pdf 4 MB
Změnové listy k dod.č.3 (stavební úpravy MŠ) pdf pdf 5 MB
Smlouva s výtězným dodavatelem (zdrav.stř.) pdf pdf 5 MB
I. etapa vyúčtování MŠ pdf pdf 313 kB
II. etapa vyúčtování MŠ pdf pdf 363 kB
III. etapa vyúčtování MŚ pdf pdf 612 kB
Sumarizace vyúčtování MŠ pdf pdf 214 kB
SoD - Oprava místní komunikace 17C pdf pdf 6 MB
Protipovodňová opatření - Oznámení o výběru nejvýhodnějšího dodavatele pdf pdf 539 kB
Protipovodňová opatření - rozhodnutí o výběru nejvýhodnějšího dodavatele pdf pdf 445 kB
Protipovodňová opatření - zpráva o hodnocení nabídek pdf pdf 857 kB
Smlouva - Protipovodňová opatření pdf pdf 18 MB
SoD - 'Stavební úpravy komunikační sítě p.č. 1190/1 , 1190/3 v k.ú.Násedlovice' pdf pdf 13 MB
Protipovodňová opatření - předávací protokol pdf pdf 641 kB
Dodatek č. 1 ke smlouvě 'Stavební úpravy komunikační sítě p.č. 1190/1, 1190/3 v k.ú. Násedlovice' pdf pdf 430 kB
Smlouva o dílo č. 1/7/2020 (rekonstrukce KD) pdf pdf 485 kB
SoD "Stavební úpravy komunikační sítě u sv. Václava na parc.č. 2301/5... - k.ú. Násedlovice" pdf pdf 22 MB
SoD "Násedlovice - rekonstrukce kanalizace - stoka A5 a 5-1" pdf pdf 16 MB

Různé

Název Soubor Velikost
„Úspora energií v bytových domech“ pdf pdf 307 kB
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie jpg jpg 262 kB
Sběrná hnízda v obci jpg jpg 751 kB
Závěrečná zpráva Moravské vinařské stezky 2020 pdf pdf 1 MB
Český svaz včelařů - brožura pdf pdf 1 MB
Bioodpad pdf pdf 563 kB
Evropa pro občany - Andovce pdf pdf 221 kB
Stočné od 1.2.2020 pdf pdf 2 MB

Místní poplatky

Název Soubor Velikost
Změna v registraci - přihlášení poplatníka pdf pdf 156 kB
Změna v registraci - ohlášení úmrtí pdf pdf 162 kB
Žádost o snížení poplatku za jednu osobu do 15 let pdf pdf 104 kB
Žádost o částečné osvobození od poplatků pdf pdf 110 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za KO doc doc 40 kB
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů doc doc 32 kB

Důležité odkazy