Vyhledávání

Obsah stránky

SKO       600,- Kč na osobu a rok

pes        100,- Kč na rok
 

- u nemovitosti (rekreačního objektu) se platí, jako by zde bydlela 1 osoba

Platit můžete bankovním převodem na účet 10825671/0100, variabilní symbol je číslo domu.

Místní poplatky

Název Typ
Změna v registraci - přihlášení poplatníka pdf pdf
Změna v registraci - ohlášení úmrtí pdf pdf
Žádost o snížení poplatku za jednu osobu do 15 let pdf pdf
Žádost o částečné osvobození od poplatků pdf pdf
Ohlášení k místnímu poplatku za KO doc doc
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů doc doc