Vyhledávání

Obsah stránky

2016

Stromy s pamětí

Stromy s pamětí

(48 fotek) Projekt s názvem Stromy s pamětí chce zamezit lhostejnosti k životnímu prostředí a navázat vztah s krajinou. Propojuje minulost s přítomností, upevňuje vztah k okolí a stmeluje všechny věkové skupiny.

DFS Násedlováček v Haluzicích

DFS Násedlováček v Haluzicích

(17 fotek) O víkendu 16.-18.9.2016 proběhlo na Haluzické hájence soustředění DFS Násedlováček. Děti nacvičili několik dalších tanců, prošly stezku odvahy a dostaly nová souborová trička, která budou nosit na festivaly.

Pečení koláčů na primici Petra Pavla Severina

Pečení koláčů na primici Petra Pavla Severina

(20 fotek) Pečení koláčů na primici Petra Pavla Severina OPraem., která se bude konat 2.7.2016 v Bohuslavicích u Kyjova.

Sportovní odpoledne ke Dni dětí

Sportovní odpoledne ke Dni dětí

(84 fotek) V neděli 5.června bylo pro děti uspořádáno sportovní odpoledne. Malí sportovci dostali průkaz, do kterého byly zapisovány jejich sportovní výkony. Na závěru cesty bylo vyhodnocení a odměna v podobě špekáčku, nápoje, oplatku a re

Násedlováček při udělení Čestného občanství panu Josefu Fronkovi

Násedlováček při udělení Čestného občanství panu Josefu Fronkovi

(83 fotek) V sobotu 28.5.2006 bylo panu Josefu Fronkovi, násedlovskému rodákovi uděleno 'Čestné občanství' při příležitosti jeho osmdesátin. U této příležitosti mu zatancovaly děti z Násedlováčku. Foto Vlasta Mokrá.

Vítání jara

Vítání jara

(95 fotek) Děti z Násedlováčku přivítali jaro v neděli 20.3.2016 před obecním úřadem. Foto Vlasta Mokrá

Ostatky 2016

Ostatky 2016

(24 fotek) Ostatky a pochůzka maškar po dědině se konaly 6.2.2016. Foto Vlasta Mokrá

Koncert dětského pěveckého souboru Motýlek

Koncert dětského pěveckého souboru Motýlek

(21 fotek) Koncert dětského pěveckého souboru Motýlek, který se uskutečnil v neděli 10.1.2016 po bohoslužbě v kostele sv. Martina v Násedlovicích.

Tříkrálová sbírka 9.1.2016

Tříkrálová sbírka 9.1.2016

(19 fotek) V naší obci se vybralo 23 227 Kč. Děkujeme všem, kteří jste přispěli.