Vyhledávání

Obsah stránky

Spolek Šohajíček, z.s.

byl zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 23419 dne 19.12.2017.

Kontakt:

Šohajíček, z.s.

696 36 Násedlovice 129

IČ: 066 37 817

email: sohajiceknasedlovice@seznam.cz

web: http://www.nasedlovice.cz/sohajicek/

Popis:

Skládá se ze složky dětské - folklorní kroužek Šohajíček a složky dospělých - Divadelní spolek Šohaj

„Kroje, folklor a šťastné děti tvoří součást života na vesnici“

Folklorní kroužek byl založen ještě před oficiálním vznikem spolku několika přáteli, kteří se rozhodli, že by bylo zapotřebí, aby se v obcích Hanáckého Slovácka udržovaly naše krásné lidové tradice.  První schůze proběhla na začátku září, kde se vymýšlela náplň kroužku a velice náročný úkol – shodnout se na názvu našeho folklorního kroužku. Schůzka s dětmi pak proběhla 21.9.2017. Na založení a vedení kroužku se podílí Marek Hojač z Dražůvek, Jana Svatoňová z Násedlovic, Hana Bravencová z Násedlovic a Eliška Lisalová ze Žarošic. Každý z nás má zkušenosti nebo vzdělání, které je při vedení takového kroužku třeba. Ať už jde o kousek talentu v hudební, tančení, divadelní, ekonomické, výtvarné či kreativní sféře. Všichni se zajímáme o národopis (lidové zvyky, kroje, hudba) naší oblasti. A tak jsme si řekli, že jsme ideální parta na založení takového kroužku. Tento kroužek byl základním impulsem k založení spolku Šohajíček, z.s.

Každý, kdo zná obec Násedlovice, vybaví si jistě šicí dílnu Šohaj, která zde fungovala a poskytovala zaměstnání spoustě občanů nejen z Násedlovic, ale i širokého okolí. Jméno pro kroužek a následně i pro spolek bylo tedy jasné – Šohajíček. Šohaj, šohajíček se navíc u nás říká i švarnému chlapci, tak i z hlediska národopisného má toto slovo svůj význam.

Scházíme se každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 v bývalé administrativní budově Zemas v Násedlovicích. Kroužek navštěvuje zatím 19 dětí různých věkových kategorií, od nejmenších 3letých až po 13leté. Náplň kroužku se snažíme volit tak, aby se u nás dětem líbilo a rády se k nám vracely.

V Šohajíčku se snažíme děti zábavnou formou naučit lidové tance. Učíme se nejen tančit a zpívat, ale také se věnujeme divadelní činnosti. Nejdůležitější je pro nás zábava, utužování kolektivu a osamostatňování se. Snažíme se, aby se děti nebály vystupovat před svými kamarády. Cílem kroužku je také udržování folklorních tradic v obci a poznávání naší oblasti Hanácké Slovácko. Marek je verbířem Hanáckého Slovácka, proto mají kluci zkušené vedení při učení verbuňku.

Akce, které již proběhly: drakiáda, živý betlém, vítání jara, tančírna - výuka lidových tanců pro veřejnost.