Vyhledávání

Obsah stránky

Spolek Šohajíček, z.s.

byl zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 23419 dne 19.12.2017.

Kontakt:

Šohajíček, z.s.

696 36 Násedlovice 129

IČ: 066 37 817

datová schránka: m3hhe3y

email: sohajiceknasedlovice@seznam.cz

web: http://www.nasedlovice.cz/sohajicek/

Popis:

 

„Kroje, folklor a šťastné děti tvoří součást života na vesnici“

Folklorní kroužek byl založen ještě před oficiálním vznikem spolku několika přáteli, kteří se rozhodli, že by bylo zapotřebí, aby se v obcích Hanáckého Slovácka udržovaly naše krásné lidové tradice.  První schůze proběhla na začátku září, kde se vymýšlela náplň kroužku a velice náročný úkol – shodnout se na názvu našeho folklorního kroužku. Schůzka s dětmi pak proběhla 21.9.2017. Na založení a vedení kroužku se podílí Marek Hojač z Dražůvek, Jana Svatoňová z Násedlovic, Hana Bravencová z Násedlovic a Eliška Lisalová ze Žarošic. Každý z nás má zkušenosti nebo vzdělání, které je při vedení takového kroužku třeba. Ať už jde o kousek talentu v hudební, tančení, divadelní, ekonomické, výtvarné či kreativní sféře. Všichni se zajímáme o národopis (lidové zvyky, kroje, hudba) naší oblasti. A tak jsme si řekli, že jsme ideální parta na založení takového kroužku. Tento kroužek byl základním impulsem k založení spolku Šohajíček, z.s.

V červnu 2022 došlo ke změně vedení spolku Šohajíček, z.s. - předsedkyní spolku se stala Šárka Nováková, místopředsedkyní je ing. Jana Kellnerová a pokladníkem ing. Hana Bravencová. Společně s Denisou Novákovou pak vedou i dětský folklorní soubor Šohajíček.

Každý, kdo zná obec Násedlovice, vybaví si jistě šicí dílnu Šohaj, která zde fungovala a poskytovala zaměstnání spoustě občanů nejen z Násedlovic, ale i širokého okolí. Jméno pro kroužek a následně i pro spolek bylo tedy jasné – Šohajíček. Šohaj, šohajíček se navíc u nás říká i švarnému chlapci, tak i z hlediska národopisného má toto slovo svůj význam.

Scházíme se každou středu od 18:00 do 19:00 v budově Ve dvoře v Násedlovicích. Soubor navštěvuje 20 dětí různých věkových kategorií, od nejmenších 2,5letých až po 15leté. Náplň souboru se snažíme volit tak, aby se u nás dětem líbilo a rády se k nám vracely.

V rámci spolku vznikl i Dívčí sbor Šohajenky a v roce 2023 i Cimbálová muzika Šohajka. Společné vystoupení všech složek spolku jste mohli vidět na Vánočním koncertu v kostele sv. Martina v Násedlovicích. Zde malá ukázka.

V Šohajíčku se snažíme děti zábavnou formou naučit lidové tance. Učíme se nejen tančit a zpívat, ale také se věnujeme pečení tradičního pečiva a výrobě keramiky a mnoho dalších činností souvisejících s historií obce. Nejdůležitější je pro nás zábava, utužování kolektivu a osamostatňování se. Snažíme se, aby se děti nebály vystupovat před svými kamarády. Cílem naší činnosti je také udržování folklorních tradic v obci a poznávání naší oblasti Hanácké Slovácko. Denisa je se studentkou Konzervatoře v Brně.

Akce, které již proběhly: drakiáda, živý betlém, dětské hody, vítání jara, předtančení České i Moravské besedy na Krojovaném plese a při různých oslavách, tančírna - výuka lidových tanců pro veřejnost.