Vyhledávání

Obsah stránky

Mateřská škola

 

Ředitelkou mateřské školy je Marcela Hanáková.


Aktuální webové stránky mateřské školy najdete zde.

 

Historie budovy

Budova současné mateřské školy pochází z roku 1908. Původně byla postavena pro obecnou školu, ale v roce 1947 se změnila na školu mateřskou. Během let se vzhled budovy měnil. První změna proběhla v sedmdesátých letech, kdy byla přistavěna ložnice, kuchyň, umývárna a technické zázemí. Další opravy probíhaly průběžně. V roce 2003 získala škola právní subjektivitu. Vlastíkem budovy je obec.

Současnost

Mateřská škola stojí u hlavní silnice. Je to dvoupodlažní budova se dvěma třídami, samostatnou ložnicí, sociálním zařízením, šatnou a školní kuchyní. Budova navazuje na řadovou zástavbu rodinných domů.

V roce 2017/2018 prošla budova celkovou rekonstrukcí a tím se navýšila kapacita školy na 45 dětí. Tato rekonstrukce byla hrazena z dotačního titulu k rozšíření kapacit předškolních zařízení v programu IROP. Ke stávající budově byla přistavena přístavba do dvora, kde vznikla samostatná ložnice, šatna a zvětšila se třída. Ze zbývající části dvora se vybudovalo venkovní atrium jako venkovní učebna. V druhé polovině přízemí je samostatná jídelna. Z bývalých půdních prostor byla postavena půdní vestavba s další třídou, sociálním zařízením a šatnou. Je zde také zázemí pro učitelky. Z přízemí i z 1. patra je možný přímý vstup do školní zahrady, která má dvě pískoviště s pergolou, několik dřevěných herních prvků, které byly rozšířeny také z dotace. Pro zimní hry slouží dětem umělý svah. V celém prostoru jsou vysázeny převážně jehličnaté stromy a keře. Na celé ploše je vysázen trávník. Zajímavostí je velká vertikální květinová stěna a zatravněná střecha nové přístavby.

Rekonstrukce původní budovy zachovala vzhled typické vesnické řadové zástavby a zachován byl i křížek stojící před budovou. Kvůli bezpečnosti dětí byl vchod přesunut do nové přístavby, která je moderní. Její umístění za původní budovou nenarušuje typický vesnický ráz zástavby. Interiér školy je jednoduchý, s bílou výmalbou. Převažuje dřevěný nábytek v přírodních barvách. Stěny střídmě zdobí zvětšeniny fotografií. Dětem je dopřáno spíše zklidnění, v moderní uspěchané době mají vjemů spíše přebytek.

Vzdělávací program

Mateřská škola je dvoutřídní se školní kuchyní. V mateřské škole se pracuje s vlastním vzdělávacím programem „Vplouváme do života“ z roku 2018, který vychází z principu Kurikula podpory zdraví. Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, podporujeme jejich sebevědomí, sebedůvěru ve vlastní schopnosti, rozvíjíme jejich sociální dovednosti, vzájemný respekt a toleranci. Ve školce probíhá výuka anglického jazyka, předplavecký výcvik všech dětí, grafomotorický kurz a edukačně-stimulační kurz pro nejstarší děti. Stravování dětí vychází z principů zdravé výživy a používání bio potravin. Děti mají pitný režim s domácími čerstvými nápoji, zeleninový a ovocný bufet, zdravé domácí pomazánky. Nákladnější suroviny (ryby, kvalitní oleje) jsou doplněny levnými domácími jídly, aby nebyl překročen rozpočet (např. jáhly, kroupy, pohanka, obilné kaše atd.).