Vyhledávání

Obsah stránky

Hasiči

 

V roce 1900, kdy byl v Násedlovicích založen sbor dobrovolných hasičů zásluhou starosty Floriána Šemory, Josefa Piláta a Josefa Kroupy.

První sbor měl 18 členů. První hasičské skladiště bylo ve zrušené kovárně, která stála na dolině, teprve v roce 1910 bylo postaveno hasičské skladiště u státní silnice. V roce 1939 byla v obci postavena moderní zděná požární zbrojnice, kde byla uskladněna potřebná požární technika.Nová garáž pro požární vozidla byla dokončena v roce 2005 a v roce 2009 se podařilo dostavět i podkrovní vestavbu, v jejíchž prostorách se nachází klubovna pro děti a mládež a další místnosti, kde hasiči vykonávají část své činnosti. Více info zde.

Tato stavba byla dotována z fondů EU.O dobré připravenosti jednotky svědčí nejen četné výjezdy k požárům v naší a okolních obcích, ale také například účast na záchranných pracích  při mimořádných událostech, např. povodních a také při kulturních akcích. I dnes je činnost sboru značná. Pořádají se  různé zájezdy,školení, každoroční dětský den, Martinské hody, Kateřinská zábava, hasiči se účastní i spousty jiných kulturních akcí. V minulých letech hasiči také pomáhali s organizací automobilových závodů do vrchu. Dosud jezdí vypomáhat se zabezpečením trati na motocyklových závodech v Kyjově. U příležitosti stého výročí založení sboru v roce 2000 nechali hasiči vyšít slavnostní hasičský prapor a obec pořídila novou sošku sv. Floriána.

Členové se pravidelně školí v oblasti požární ochrany a účastní se různých cvičení. Nedílnou součástí práce sboru jsou brigády na opravách hasičské zbrojnice a stárnoucí požární techniky, údržba výstroje a výzbroje. Finanční prostředky na činnost získává sbor pravidelným sběrem železného odpadu, z dotací Jihomoravského kraje a také dobrou spoluprací s obecním zastupitelstvem.

Další činností sboru je výchova mládeže.  V současné době pracuje s nejmladšími dětmi Lenka Strmisková, starší žáky vedou Věra Brhelová a Klára Šurýnová a družstvo dorostenek má na starosti Martin Horák. Mladí hasiči se pravidelně scházejí, připravují se na hasičské soutěže, hrají hry. Odměnou za jejich snahu je účast na soutěžích nebo na hasičském táboře či jiných setkáních s ostatními mladými hasiči.Důležitou roli ve sboru hrají také dívky a ženy, které dříve vytvořily soutěžní družstvo a dělaly dobré jméno sboru na spoustě hasičských soutěžích. Dnes převážně pomáhají při pořádání kulturních akcích a úklidu hasičské zbrojnice.

V současné době je starostou sboru, který je asi 70-ti členný Milan Horák a velitelem zásahové jednotky, která má 14 členů je Petr Poláček.