Vyhledávání

Obsah stránky

2018

Zpívání u vánočního stromu a živý betlém

Zpívání u vánočního stromu a živý betlém

(29 fotek) 23.12.2018 vystoupily děti ze souborů Násedlováček a Šohajíček. Foto Jiří Kobzinek.

Výtvarná dílnička s knihovnicí

Výtvarná dílnička s knihovnicí

(6 fotek) Vánoční dílničku pro děti připravila na 14.12.2018 knihovnice Marie Dobešová. Děti vyráběly různé vánoční dekorace a přáníčka.

Beseda pro důchodce

Beseda pro důchodce

(20 fotek) V nedělu 9.12.2018 vystoupily děti z Násedlováčku a Šohajíčku pro babičky a dědečky. K tanci a poslechu zpívala Markéta Luskačová a hrál Vlastimil Novák.

Vánoční soustředění Šohajíčku

Vánoční soustředění Šohajíčku

(11 fotek) 7. a 8.12.2018 proběhlo letos již druhé soustředění Šohajíčku: vánoční stromeček s dárky, malování batůžků, promítání pohádky a hlavně příprava živého betlému a vystoupení pro seniory.

Mikuláš v MŠ

Mikuláš v MŠ

(6 fotek) Sladkosti přinesl Mikuláš, anděl a čerti 5.12.2018 do mateřské školy.

Výsadba medonosných dřevin v obci

Výsadba medonosných dřevin v obci

(11 fotek) ZO ČSV vysadila v sobotu 24.11.2018 celkem 86 medonosných stromů a keřů (5 lip, 5 kdoulovců, 10 vrb, 5 kaštanů, 6 hrušní, 15 třešní, 30 trnek, 10 višní a ještě se bude vysazovat 10 oskeruší, 5 jeřábů a 3 lísky).

Kateřinská zábava

Kateřinská zábava

(8 fotek) popis

Zahrádkáři - košt vín

Zahrádkáři - košt vín

(14 fotek) ČSZ Násedlovice uspořádal 30.8.2019 košt vín místních vinařů.

Martinské hody - svěcení mladých vín

Martinské hody - svěcení mladých vín

(21 fotek) foto: Jiří Kobzinek

Třeťáci v muzeu

Třeťáci v muzeu

(8 fotek) Žáci ze ZŠ Žarošice zavítali do našeho muzea, aby se seznámili s tím, jak se žilo v naší obci v minulých stoletích.

Sázení lípy svobody, lampionový průvod a beseda o Habsburcích

Sázení lípy svobody, lampionový průvod a beseda o Habsburcích

(16 fotek) V programu vystoupily dětské folklorní soubory Šohajíček a Násedlováček a o Habsburcích přednášel Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.

Beseda v knihovně

Beseda v knihovně

(8 fotek) se spisovatelkou s Lucií Hlavinkovou na téma 'Zvířátka kolem nás'

Soustředění Šohajíčku

Soustředění Šohajíčku

(14 fotek)

12. a 13.10.2018 proběhlo soustředění Šohajíčku: drakiáda, táborák, nácvik, výroba strašidýlek a exkurze do včelařského domu.

90 let od vysvěcení kostela sv. Martina

90 let od vysvěcení kostela sv. Martina

(6 fotek) 30. září 2018 uplynulo 90 let od vysvěcení kostela sv. Martina. Konala se slavnostní bohoslužba a společný oběd všech kněží.

Vystoupení v Letonicích

Vystoupení v Letonicích

(11 fotek) popis

Soustředění Násedlováčku

Soustředění Násedlováčku

(28 fotek) O víkendu 15.-16.9.2018 měl Násedlováček soustření na myslivně v Násedlovicích.

Ukliďme Česko a Násedlováček

Ukliďme Česko a Násedlováček

(13 fotek) V sobotu 15.9.2018 se Násedlováček zapojil do akce Ukliďme Česko a posbíral odpadky na cestě od myslivny ke kulturnímu domu.

Návštěva hejtmana JMK

Návštěva hejtmana JMK

(11 fotek) Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek navštívil Násedlovice v úterý 28.8.2018. Zajímal se o využití finančních prostředků z JMK.

33. ročník Národopisného festivalu kyjovského Dolňácka a Ždánicka v Miloticích

33. ročník Národopisného festivalu kyjovského Dolňácka a Ždánicka v Miloticích

(7 fotek) V neděli 5. srpna dětský soubor Šohajíček reprezentoval naši obec na festivalu v Miloticích. Dále vystoupily dětské soubory Lipinka (Vracov), Ždáničánek (Ždánice) a Salajenka (Dambořice).

Beseda o legionářích

Beseda o legionářích

(15 fotek) Mgr. Trávníček vedl přednášku o legiích a legionářích 1914 - 1918. Foto Jiří Kobzinek.

Důchodci v Lanžhotu

Důchodci v Lanžhotu

(12 fotek) Obec uspořádala pro místní důchodce zájezd do Lanžhota. Manželé Osičkovi připravili výborné pohoštění i kulturní program.

Výstava ke 100. výročí vzniku Československa

Výstava ke 100. výročí vzniku Československa

(3 fotek) je umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu od 10.7.2018

Návštěva z USA - potomci rodiny Weisskopfových

Návštěva z USA - potomci rodiny Weisskopfových

(1 fotek) V pátek naši obec navšívila milá návštěva - potomci Joachima Weisskopfa. Weisskopfovi patřili k židovské komunitě a vlastnili v Násedlovicích obchod. Většina členů rodiny zahynula v koncentračních táborech. Přeživší se usídl

Slavnostní přijetí florbalistek

Slavnostní přijetí florbalistek

(1 fotek) Na obecním úřadu v Žarošicích byly slavnostně starosty obcí Uhřice, Násedlovice a Žarošice přivítány florbalistky ZŠ Žarošice, které během školního roku získaly čtyři významné poháry - 1.místo OKRES HODONÍN, 1.místo JIH

Kalamita po noční bouřce

Kalamita po noční bouřce

(29 fotek) Noční bouřka způsobila v naší obci značné škody: polámané a vyvrácené stromy, zničené sloupy el.vedení, vytlučená okna, ucpané kanály, škody na majetku obce i občanů .... Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem.

Soutěž VESNICE ROKU 2018

Soutěž VESNICE ROKU 2018

(22 fotek) Děkujeme Mladým hasičům, Včelařům, fotbalistům, Šohajíčku, myslivcům, firmě Fides Agro a mateřské škole za představení své činnosti v této soutěži.

Šohajíček přál Ždáničánku ke 40.výročí založení

Šohajíček přál Ždáničánku ke 40.výročí založení

(17 fotek) Šohajíček se zúčastnil oslav 40.výročí založení Ždáničánku. Pro děti bylo připraveno odpoledne plné tance, zpěvu i her a občerstvení. Dětem hrála cimbálová muzika Hojsa.

Úklid sýpky 23. a 28.5.2018

Úklid sýpky 23. a 28.5.2018

(13 fotek) Děkujeme mladým hasičům i občanům, kteří se zapojili do úklidu sýpky.

Kytička pro maminku 2018

Kytička pro maminku 2018

(26 fotek) Vystoupení pro maninky i babičky si připravily děti z MŠ Násedlovice, z DFS Násedlováček, ze ZŠ Žarošice a z Šohajíčku. Za pěkné fotografie děkujeme panu Kobzinkovi.

Tančírna

Tančírna

(12 fotek) Dnes se mohli všichni zájemci naučit tančit lidové tance. Marek s Eliškou učili skočnou, vrtěnou, hudskou a došlo i na verbuňk. Zájemci o výuku přijeli z Lovčic, ze Žarošic i z Archlebova.

Vynášení Moreny

Vynášení Moreny

(13 fotek) V neděli 18.3.2018 pořádal DFS Násedlováček vynášení Moreny a vítání jara. Morena byla vhozena do Trkmanky. Foto: Jiří Kobzinek

Vítání jara s dílničkou

Vítání jara s dílničkou

(16 fotek) V sobotu 17.3.2018 proběhlo v budově obecního úřadu vítání jara spojené s výtvarnými dílničkami. I když byly děti ze Šohajíčku nucené z důvodu nepříznivého počasí přesunout své vystoupení do galerie, akce se povedla. Děti

Násedlováček v Domově pro seniory v Kyjově

Násedlováček v Domově pro seniory v Kyjově

(4 fotek) 15.3.2018 vystoupily děti v Domově pro seniory v Kyjově.

Soustředění Násedlováčku

Soustředění Násedlováčku

(9 fotek) O víkendu 10. a 11.3.2018 proběhlo soustředění DFS Násedlováček na myslivně v Násedlovicích.

Výroční schůze TJ MORAVIA 2018

Výroční schůze TJ MORAVIA 2018

(13 fotek) V neděli 11.2.2018 se konala výroční schůze TJ MORAVIA v kulturním domě.

Výroční schůze včelařů 2018

Výroční schůze včelařů 2018

(14 fotek) V neděli 11.2.2018 se konala na včelařském domě výroční schůze včelařů.

Ostatky 2018

Ostatky 2018

(1 fotek) V sobotu 10.2.2018 uspořádala TJ MORAVIA ostatkovou obchůzku maškar po obci.

Pomník padlých

Pomník padlých

(1 fotek) Ke 100. výročí konce I.světové války byly přidány dvě pamětní desky. Na jedné je jmenný seznam legionářů a na druhé jsou jména padlých legionářů z naší obce.

Krojovaný ples 2018

Krojovaný ples 2018

(17 fotek) V letošním roce byla na Krojovaném plese v Násedlovicích 3.února2018 předtančena Česká beseda. K tanci a poslechu hrála DH Dambořanka.

Dětský karneval 2018

Dětský karneval 2018

(17 fotek) Mateřská škola ve spolupráci s obecním úřadem uspořádala v sobotu 27.1.2018 dětský karneval. Pořadem provázelo divadlo KEJKLE.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

(9 fotek) V sobotu 6.ledna 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Koledníci vybrali celkem 28.750,- Kč. Děkujeme všem dárcům, koledníkům, dobrovolníkům a doprovodu za ochotu pomoci potřebným.