Vyhledávání

Obsah stránky

2021

Regenerace povrchu víceučelového sportoviště

Regenerace povrchu víceučelového sportoviště

(7 fotek)

V červenci probíhá regenerace umělého povrchu víceučelového sportoviště. Došlo k výměně písku a důkladnému vyčištění povrchu. Tento zásah prodlouží životnost povrchu hřiště.

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

(16 fotek)

Dne 29.6.2021 proběhlo na zahradě MŠ Násedlovice slavnostní rozloučení s předškoláky. Děti dostaly drobné dárečky a podepsaly se do kroniky obce.

Sbírka pro postižené tornádem

Sbírka pro postižené tornádem

(2 fotek)

Také v naší obci jsme uspořádali finanční a materiální sbírku pro obce postižené tornádem. Vaše dary zcela zaplnily volební místnost. Kasičky se zaplnily po pár dnech. Ve sbírce bylo vybráno 83 305 Kč. Tato částka byla odeslána do Mikulčic. Materiální dary odvezeme do obcí, až spotřebují stávající zásoby. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Vítání občánků

Vítání občánků

(35 fotek)

V neděli 27.6. proběhlo v KD Násedlovice vítání občánků. Přívítali jsme 8 krásných holčiček.

Rozloučení se školáky

Rozloučení se školáky

(8 fotek)

Dne 25.6. proběhlo na ZŠ Žarošice rozloučení s deváťáky. Studenti se zapsali do kroniky a dostali na rozloučenou drobné dárky.

Ukončení školního roku

Ukončení školního roku

(15 fotek)

V pátek 25.6 proběhlo v areálu za KD Násedlovice ukončení školního roku. Pro děti byly připraveny hry, táborák a také nová trampolína. Po splnění všech soutěžních úkolů čekala na děti sladká odměna.

Představení záměru - stavba bytových domů

Představení záměru - stavba bytových domů "Šohaj"

(6 fotek)

Dne 23.6. proběhlo veřejné projednání záměru stavby bytových domů "Šohaj".

Obecní den

Obecní den

(36 fotek)

Dne 19.6.2021 proběhl místo dříve plánovaného Sjezdu rodáků Obecní den. K prohlídce byly otevřeny obecní budovy: knihovna a muzeum v podkroví, mateřská škola, Včelařský dům, hasičská zbrojnice, sýpka, komunitní centrum Ve dvoře, kulturní dům a ubytovna. V nově zrekonstruovaném sále KD mohli návštěvníci shlédnout rozsáhlou fotogalerii kulturních a investičních akcí obce Násedlovice. V komunitním centru byly k vidění fotky z akcí místních spolků. V sýpce byla instalována výstava obrazů a pískem s moukou malované folklorní ornamenty. Odpoledne proběhla ochutnávka vína s cimbálovou muzikou a přátelské fotbalové utkání TJ Moravia Násedlovice s Krumvířem B. Večer patřil Letní noci s DH Miločanka. Děkujeme všem, kteří s organizací Obecního dne pomohli.

Sběr papíru pro ZŠ Žarošice

Sběr papíru pro ZŠ Žarošice

(6 fotek)

Dne 15.6.2021 proběhl sběr papíru, který ve spolupráci s obcí Násedlovice pořádala ZŠ Žarošice. Výtěžek bude použit pro potřeby dětí. Děkujeme občanům za hojnou účast.

Víkend otevřených památkových domků

Víkend otevřených památkových domků

(19 fotek)

Víkend 5.-6. června patřil tradiční akci otevření památkových domků a muzeí. V Násedlovicích bylo pro zájemce otevřeno obecní muzeum v podkroví budovy obecního úřadu a muzeum zemedělské techniky v historické budově bývalé sýpky. Návštěvníci ocenili genius loci rozlehlé budovy sýpky, kde atmosféra historie dýchá z každého zákoutí.

Valná hromada MAS kyjovské Slovácko v pohybu

Valná hromada MAS kyjovské Slovácko v pohybu

(9 fotek)

Dne 27. května 2021 proběhla v nově zrekonstruovaných prostorách KD Násedlovice valná hromada místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu. Dotace na rekonstrukci sálu, vestibulu a kuchyňského koutku v KD Násedlovice jsme získali z dotačního programu, který administruje MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.

Kytička pro maminku

Kytička pro maminku

(20 fotek)

Druhá květnová neděle již tradičně patří oslavám Dne matek. Letos proběhla oslava pro maminky ještě v omezené podobě. Šlo o první akci v KD Násedlovice po rekonstrukci, na kterou obec získala dotaci od MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Na pódiu se vystřídali členové místních folklorních souborů Násedlováček a Šohajíček a oprášili po dlouhé době své taneční, zpěvácké a recitační dovednosti. Akce proběhla bez účasti veřejnosti. Děkujeme vedoucím spolků Šohajíček a Násedlováček za sestavení programu, maminkám a babičkám za přípravu krojů, Mateřské škole a místním dětem za zorganizování doprovodné výstavy výtvarných děl. Odkaz na video s vystoupením Šohajíček, Šohajenky a Násedlováček.

Sázení stromků podél znovuobnovené polní cesty

Sázení stromků podél znovuobnovené polní cesty

(14 fotek)

V sobotu 17. 4. 2021 proběhla třetí etapa sázení ovocných stromků podél znovuobnovené polní cesty. Za pomoc děkujeme místním hasičům, myslivcům, zahrádkářům a všem dalším, kteří přiložili ruku ke společnému dílu. Věříme, že polní cesta bude hojně využívána k procházkám.

Ukliďme Násedlovice

Ukliďme Násedlovice

(16 fotek)

V sobotu 27.3.2021 proběhla již tradiční úklidová akce. V obci Násedlovice se zapojilo asi 45 dobrovolníků. Letošní úklid byl zaměřen na okolí silnic, lesík a areály hřbitovů. Zvláště děti se do úklidu pustily s velkou vervou. Celkem se shromáždilo 69 pytlů odpadků a ostatní velkoobjemový odpad včetně pneumatik. Všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc.

Bruslení na Haltýřech

Bruslení na Haltýřech

(7 fotek)

16.2.2021 bruslaři využili zamrzlé "kaluže" na poli na Haltýřích. Vzhledem k velikosti plochy, si pomalu každá rodina mohla odhrnout své místečko na bruslení.